147 togpassasjerer ble sittende 3,5 timer og vente mellom Vegårshei og Gjerstad