VSA-rolle kan gjøre ham inhabil

Er det uproblematisk at ordføreren har et engasjement i VSA, og samtidig er med på å avgjøre saker som kan få betydning for VSA? Det må politikerne på Vegårshei ta stilling til denne uken.