Personalia

Birk Thorbjørnsen er 10 år
Birk Thorbjørnsen er 10 år
Inga Reidun Reiersen er 60 år
Inga Reidun Reiersen er 60 år
Jostein Lindland er 60 år
Jostein Lindland er 60 år
Vilde Torp Råbu er 19 år
Vilde Torp Råbu er 19 år
Oda Jenssen Trondal er 11 år
Oda Jenssen Trondal er 11 år
Magnus Langballe er 7 år
Magnus Langballe er 7 år
Nina Bråthen er 50 år
Nina Bråthen er 50 år
Bjørn-Erik Vabø-Andersen er 40 år
Bjørn-Erik Vabø-Andersen er 40 år
Marius Marcussen Neergaard er 1 år
Marius Marcussen Neergaard er 1 år
Amalie Dons Brøndbo er 6 år
Amalie Dons Brøndbo er 6 år
Caroline L. Westerheim er 7 år
Caroline L. Westerheim er 7 år
Sofie Bøen Danielsen er 2 år
Sofie Bøen Danielsen er 2 år
Erik og Åsta har fått barn
Erik og Åsta
Susann Krossli Karsten Bodin har fått barn
Susann Krossli Karsten Bodin
Maylin og Kjetil Arnesen har fått barn
Maylin og Kjetil Arnesen
Rita Fossing Lindtveit og Bjørn Willy Eriksen har fått barn
Rita Fossing Lindtveit og Bjørn Willy Eriksen
Nathalie Fredriksen og John Rune Samuelsen har fått barn
Nathalie Fredriksen og John Rune Samuelsen
Raine Alvestad og Cathrine Bjorvatten Salvesen gifter seg
Raine Alvestad og Cathrine Bjorvatten Salvesen
André Repstad Johnsen og Maren Karine Sand gifter seg
André Repstad Johnsen og Maren Karine Sand
Maud Ingeborg Svevad og Espen Ellingsen Moe gifter seg
Maud Ingeborg Svevad og Espen Ellingsen Moe