Vil være føre var: Får en kjøle til i gravkapellet