Vil kartlegge vannkvaliteten langs nye E18 mellom Tvedestrand og Dørdal

Av

Nye Veier kartlegger vannkvalitet og forekomsten av naturverdier, fremmede arter og viktige fiskebestander i vassdragene langs E18 fra Dørdal i Bamble til Tvedestrand. Undersøkelsene startet opp i april og skal pågå i tre år