Vil endre navn på vannkilde - mener det egentlige navnet ikke er kjent nok

FYRESDAL: Telemark kildevann ønsker å endre navnet på Modalskilden til Fyresdalkilden.