Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge sykkeltrasé for 1,4 millioner

Sykkelveien mellom Åmli sentrum og Treungen er blitt svært populær. Nå er det forslag på bordet om å utbedre veien ytterligere.

For abonnenter

Kommunedirektør Christina Ødegård i Åmli kommune foreslår at kommunen bygger en sykkeltrasé fra Bjørnebakken til Epletveitsletta.

Da vil sykkelveien fra Åmli sentrum til Telemark grense bli en sammenhengende trasé.

Saken skal behandles i formannskapsmøtet 29.november.

Sykkelgruppe

I 2019 opprettet kommunestyret i Åmli en gruppe som fikk i oppdarg å vurdere en sammenhengende sykkelvei fra Åmli sentrum til Telemark grense.

Gruppa har bestått av Bjørn Gunnar Baas (SP), Reidar Saga (AP) og Viggo Hansen (KrF).

Populært

Sykkelruta fra Treungen til Åmli ble åpnet i 2020 og har blitt et populært tilbud for både lokale og tilreisende sykkelentusiaster.

Friluftsrådet Sør her montert en teller ved kommunegrensa, og i perioden 3.mars 2021 til 14.sep 2021 er det registrert 4027 passeringer, i følge saksfremlegget.

Det meste av sykkelveien er flyttet fra riksvei 41, men i Åmli er det ennå en strekning i området Seljås på ca. 1,7 km der syklistene må sykle på den trafikkerte riksveien.

Flere traséer

Gruppa har vurdert flere mulige traseer, og skogbruksrådgiver Helge Sines i Åmli kommune har vurdert kostnader ved opparbeidelse av sykkelvei i uberørt område.

I tillegg har gruppa tatt hensyn til trafikksikkerhet og brukervennlighet for syklistene, og innspill fra grunneiere og fra Statens vegvesen.

800 meter

De har landet på at traséen fra Bjørnebakken til Epletveitsletta er mest aktuell.

Dette alternativet innebærer cirka 800 meter ny vei og cirka 1050 meter reetablering på den gamle jernbanetraseen. Stipulert pris vil være cirka .1,4 millioner.

Kommentarer til denne saken