Viktig stilling i kommunens forebyggende arbeid - disse har søkt

Av

I Familiehuset og helsestasjonen på brygga skal det nå ansettes en helsesykepleier.