– Vi som bor på Songe, i Risør kommune, har lyst til å gå på Songe skole

Av

Vi som bor på Songe, i Risør kommune, har lyst til å gå på Songe skole, skriver disse skoleelevene i dette brevet til Risør kommunes ordfører.