- Vi snakker om mennesker. Det er ikke riktig at de skal fremstilles som en verkebyll

Av

Birger Bakken (Ap) understreket det menneskelige aspektet rundt Vegårshei kommunes kommende arbeidsrettssaker.