-Vi har opplevd vårt initiativ som uønsket fra styret i Lyngør Vel fra første kontakt

EntrepreneurShipOne-gründerne og Stiftelsen Radich skriver i en e-post til styret i Lyngør Vel at de ønsker å ta et skritt til siden, og tre ut av prosessen slik den er nå.