- Vi er ferdige her om et par timer her, neste uke jobber vi i Åmli

Veien var i dårlig forfatning.