Veien åpnes for gjennomkjøring - men fortsatt gjenstår en del arbeid

Den omfattende veiutbedringen mellom Støle og Gulspettvann er nå såpass ferdig at denne fylkesveien kan åpnes for gjennomgangstrafikk igjen.