Vegvesenet foreslår promillegrense og aldersgrense for elsparkesykler

Nytt regelverk for elsparkesykler går nå ut på høring. Promillegrense, 12 års aldersgrense, hjelm for unge og gebyr for flere personer på en elsparkesykkel er blant forslagene.