Vegårsheiing kjørte fra Vegårshei til Arendal i hasjrus

En mann fra Vegårshei kjørte motorsykkel til Arendal i hasjrus. Så ble han stoppet av politiet.