Politikerne på Vegårshei ikke så opptatt av nærhet til E18

Alle er enige i at Vegårshei kommunestyre må ta avgjørelser som er til det beste for vegårsheiinger. Men hva det egentlig er, er de ikke helt enige om.