Boplikt på Vegårshei: Vil ha streng praksis

Av

Boplikt er nok et tema som vil bli ivrig diskutert på Vegårshei fremover.