Sitter på pengesekken

Seks av de syv nye kommunestyrerepresentantene fra KrF på Heia er medlemmer av Guds menighet. De skal være med på å bestemme hvor mye penger begge trossamfunnene på Heia får.