Irettesatte ordføreren for å ha sagt opp ansatte på rundtur i gangene

Under budsjettdebatten tirsdag kom Kirsten Myren (Sp) med skarp kritikk av ordfører Kjetil Torp (KrF).