Konsulentselskap om vannverket på Ubergsmoen: -Ikke tilfredsstillende

Artikkelen er over 1 år gammel

Vegårshei kommune står overfor store utfordringer dersom de skal nå målet om sikker vannforsyning på Ubergsmoen. Det slås fast i en rapport konsulentselskapet Sweco har utarbeidet. De lister opp i alt 10 utfordringer.