Må ta grep for å bli bedre på åpenhet

Åpenhetsindeks: Norsk Presseforbund har i åpenhetsindeksen pekt på hvordan Tvedestrand kan bli en mer åpen kommune. Her rådmann Jarle Bjørn Hanken. I bakgrunnen assisterende rådmann Øyvind Johannesen og ordfører Jan Dukene (TTL). arkivfoto

Åpenhetsindeks: Norsk Presseforbund har i åpenhetsindeksen pekt på hvordan Tvedestrand kan bli en mer åpen kommune. Her rådmann Jarle Bjørn Hanken. I bakgrunnen assisterende rådmann Øyvind Johannesen og ordfører Jan Dukene (TTL). arkivfoto

Artikkelen er over 1 år gammel

Både Tvedestrand og Vegårshei kommuner kan bli bedre på åpenhet, mener Norsk Presseforbund.

DEL

Tvedestrand kommune scorer relativt dårlig på landsoversikten over hvor åpen den enkelte kommune er.

Kommunen oppnår 13,5 poeng av 30,5 oppnåelige – rett over landsgjennomsnittet på 13 poeng. Vegårshei kommune er mindre åpen, og oppnår 12 poeng.

Åpenhetsindeks

De svake resultatene for både Tvedestrand og Vegårshei kommuner kommer frem av den årlige åpenhetsindeksen blant landets kommuner som Norsk Presseforbund gjennomfører hvert år.

Undersøkelsen baserer seg blant annet på hvordan et innsynskrav blir håndtert, og på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider. I tillegg har kommunene selv fylt ut et spørreskjema.

Verst og best

Kautokeino i Finnmark, som oppnår minus(!) 6 poeng, er landets mest lukkede kommune, mens Ørland i Trøndelag er landets mest åpne kommune med 26 poeng.

Åpenhetsindeksen 2018 til Presseforbundet viser at både Tvedestrand og Vegårshei kommuner ved enkle grep kan bli mye bedre på innsyn og offentlighet.

Blant bykommunene i fylket havner både Risør og Grimstad bak Tvedestrand når det gjelder åpenhet. Best på Sørlandet er Kristiansand kommune med 22,5 poeng.

Bedre innsynsløsning

Det er verdt å merke seg at ingen av kommunene i Aust-Agder havner i toppsjiktet på landsbasis. Best ut kommer Lillesand og Birkenes kommuner som begge oppnår 17,5 poeng på Presseforbundets åpenhetsindeks.

De to vestlige kommunene scorer på at de har en svært mye bedre innsynsløsning enn resten av kommunene i fylket – med velfungerende fritekstsøk, der det også tilbys mange dokumenter i fulltekst for direkte visning og nedlasting.

Både Lillesand og Birkenes har – som de eneste på kontrolltidspunktet – også et lett forståelig søk direkte i byggesaker.

Tvedestrand, og de øvrige av fylkets kommuner, bruker hovedsakelig det samme offentlige postjournalsystemet med mindre justeringer - der frie søk ofte er sterkt tidsavgrenset, vanskelig eller umulig i praksis.

Tekstmeldinger

Norsk Presseforbund retter i indeksen kritikk til Vegårshei kommune, som man mener er for dårlig til å informere brukerne om offentlighetsloven og hvilke rettigheter innbyggerne har til innsyn.

Vegårshei er også en av tre kommuner i fylket som opplyser at de ikke journalfører tekstmeldinger – noe kommunen er pliktig til.

Passiv

Tvedestrand kommune får kritikk for å fremstå som nesten passiv-aggressiv med «krav» til den som skal be om innsyn, i stedet for å vektlegge hvor enkelt det er, og hvor mye som kreves av kommunen.

Selv om Bygland scorer dårlig på indeksen, mener Norsk Presseforbund at rådmann Jarle Bjørn Hanken og hans folk kan lære av denne kommunens presise beskrivelse av innsyn og klageadgang, inkludert meroffentlighet.

Åpenhetsindeks Aust-Agder

Slik kom kommunene i Aust-Agder ut på Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks. Jo flere poeng, jo bedre:

• Birkenes kommune 17.5

• Lillesand kommune 17.5

• Valle kommune 17.0

• Åmli kommune 15.0

• Arendal kommune 15.0

• Gjerstad kommune 14.0

• Bykle kommune 14.0

• Tvedestrand kommune 13.5

• Risør kommune 12.5

• Vegårshei kommune 12.0

• Grimstad kommune 11.5

• Evje og Hornnes kommune 11.5

• Froland kommune 11.0

• Bygland kommune 9.0

• Iveland kommune 7.5

Kilde: Norsk Presseforbund

 

Artikkeltags