Slik er avtalen rådmannen har inngått med Ingunn Lund

Søkerlista til stillingen som enhetsleder for helse og omsorg var klar for en måned siden, men i følge HR-sjef i Vegårshei kommune starter intervjurundene først nå.