Vegårshei kommune ber om råd: Greit med landbruksbygning nær strandlinjen?

Vegårshei kommune ønsker å høre hva fylkesmannen mener om at det bygges en driftsbygning nærmere enn 100 meter fra Vegår, et område som har LNF-status.