Disse 14 årsverkene vil rådmannen fjerne

Vegårsheis rådmann Ole Petter Skjævestad må kutte utgiftene med til sammen rundt 45 millioner kroner de neste fire årene. Mesteparten må tas ved å kvitte seg med ansatte. Prosessen om hvilke stillinger som ryker er i gang.