Enda rødere tall for Vegårshei kommune

Den økonomiske situasjonen for Vegårshei kommune har slett ikke forbedret seg, selv om kommunen har nedbemannet i helse- og omsorgsenheten.