Det nye menighetsrådet på Vegårshei er klart

Kjetil Myren fikk flest stemmer ved menighetsrådvalget på Vegårshei.