Om begravelsestidspunkt og det som står i Skriften

Av