Ikke råd til nybygg på kirkegården

I forbindelse med den store utvidelsen av kirkegården på Vegårshei, skulle det bygges et nytt servicebygg med personalrom og plass til maskiner og utstyr. Det ble imidlertid så kostbart at kommunestyret vedtok at den investeringen må vente.