Fikk halvert tilskuddet til Vegårshei-dagene

Vegårshei Lions, ved Lars Espeland, søkte om et tilskudd på 35.000 kroner for å påta seg hovedansvaret for Vegårshei-dagene også i 2020. Men formannskapet ville ikke bevilge mer enn 15.000 kr, da søknaden ble behandlet tirsdag.