Unge vegårsheiinger var lutfattige barnevandrere

Barbeint og med gamle klær kom en rekke barn fram fra skogen på Vegårshei bygdetun søndag ettermiddag.