Fikk dispensasjon - ansatt som ny biblioteksjef

Sonja Lindtveit er fast ansatt som biblioteksjef på Vegårshei, på betingelse av at hun tar en del av bibliotekfaget som et studium ved siden av jobben.