Vedtok å selge mange kommunale boliger

Vegårshei kommune skal kvitte seg med sju utleieboliger i løpet av de nærmeste årene.