En påske av det varme slaget - og det fortsetter utover uka

Denne påskens vær kan oppsummeres med to ting.