- Var det noen som misforsto?

Av

Denne lørdagen hadde Jørgen Paulsen i Tvedestrand taxi kun to privatturer hele dagen. Forrige lørdag var det bare én som bestilte privattur.