Vanskelig å finne rådyret med brukket bein i skogen

Det skadde dyret går fremdeles rundt.