Nytt svar på misfarging

Tvedestrand kommune mente først at det gråbrune vannet i Tangenbukta skyldes alger, men kommer nå med en annen forklaring.