Se opptak av debatten mellom de fire ordførerkandidatene på Vegårshei