KrF kapret 40 prosent av forhåndsstemmene på Vegårshei