Valget på Vegårshei er endelig avgjort

Tellingen av de siste forhåndsstemmene og alle listeoverføringene førte ikke til noen endringer i mandatfordelingen til kommunestyret.