Hvor skal det være mulig å gjøre sin borgerplikt neste år? Dette mener valgstyret

Rådmannen foreslo å kun opprettholde stemmelokalet i sentrum, og legge ned de andre. Det ble det debatt om.