- Vi ønsker å få stabilitet og ro rundt politikken i Tvedestrand

Høyres forhandlingsleder, Erling Holm, ønsker at kommende valgperiode skal bli anderledes enn den som har vært.