Ap slo H ved fylkestingsvalget i Tvedestrand

Høyre ble det største partiet i kommunestyrevalget i Tvedestrand, men må se seg slått av Arbeiderpartiet ved valget til nytt Fylkesting.