Rødgrønt samarbeid i Agder

Av

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti går sammen i fylkestinget i Agder, i en mindretallskoalisjon.