Utvidet skjenketid er en dårlig idé

Av

Denne uken kunne vi lese at lokalpolitiker Yngve Monrad i FrP synes det er på tide å utvide skjenketiden med en ekstra time i Tvedestrand. Det er feil vei å gå.