Utrykning til pipebrann

110-sentralen melder om utrykningen.