Utrykning til Lyngmyrstubben

Av

Brannvesenet rykker ut til automatisk brannalarm på Lyngmyrsstubben.