- Utkantkommunene har opplevd en betydelig svekking av tjenesten

Ordfører Bjørn Gunnar Baas (SP) i Åmli vil kontakte nabokommunene for å forsøke å styrke polititilbudet i distriktet. Nå mener han det er for dårlig.