Usikkert om kommunestyret kan møtes neste gang

Dette er fortsatt usikkert.