Her skrives det bøter så blekket spruter

Fredag ved 13-tiden gjennomfører Utrykningspolitiet en fartskontroll i 50 sonen på Ubergsmoen.