UP-sjefen advarer: - Du flørter med døden og utsetter deg selv og andre for livsfare

Hittil i år har 6.470 bilførere blitt anmeldt for ruskjøring. 2020 ligger an til å bli det verste ruskjøringsåret siden 2002.